Friday, September 30, 2011

Panggilan Jihad - Buya Hamka


Allahu Akbar, Allahu Akbar , Allah Allahu Akbar

Kalam Suci menyentuh kalbu berjuang
Maju serentak membela Kebenaran
Untuk Negara, Bangsa dan Kemakmuran
Hukum Allah tegakkan 2x

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar 

Putra-putri Islam harapan Agama
Majulah serentak
Genggamkan Persatuan
Kalam Tuhan
Mari Kita Memuji, Mari Kita Memuja 2x
Peganglah persatuan kalam Tuhan

Kalam suci menyentuh kalbu berjuang
Maju Serentak mencapai kemenangan
Untuk Negara, Bangsa dan Keadilan
Panggilan Jihad Hidupkan, Panggilan Jihad Hidupkan

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar

Pemuda-pemudi Islam bangunlah
Panggilan Jihad rampungkan
Wasiat Muhammad peganglah
Harta dan jiwa serahkan
Binalah persatuan, sirnakan perpecahan 2x
Persatuan Kalam Tuhan

Kalam Ilahi menuntut persatuan
Perpecahan melumpuhkan kekuatan
Pertikaian menguntungkan musuh Tuhan
Hanya Iman Tauhid dapat menyatukan
Tuntutan Agama menjadi tujuan
Panggilan Jihad hidupkan, Panggilan Jihad hidupkan.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar

Ulama Pemimpin Islam dengarlah, demi Agama sadarlah
Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian 4x
Menuju Persatuan Kalam Tuhan.

Kalam Ilahi menuntut persatuan
Perpecahan melumpuhkan kekuatan
Pertikaian menguntungkan musuh Tuhan
Hanya Iman Tauhid dapat menyatukan
Tuntutan agama menjadi tujuan
Panggilan Jihad hidupkan, Panggilan Jihad hidupkan

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar

Panggilan Jihad hidupkan


--- Versi II ---

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar 2x

Kalam suci menyerukan tuk berjuang
Maju serentak membela kebenaran 2x
Untuk negara bangsa dan keadilan
Panggilan Jihad hidupkan, panggilan Jihad hidupkan 2x

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar 2x

Mari kita memuji
Mari kita memuja
Menuju persatuan Kalam Tuhan

Kalam Ilahi harus dilaksanakan
Demi amanat negeri akhiruz zaman 2x
Yang telah mendapat ridho dari Tuhan
Agama Allah tegakkan, agama Allah tegakkan.

Shalatullah salamullah 'ala thoha Rasulillah 
Shalatullah salamullah 'ala yasin Habibilillah

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar 2x

Pemuda-pemudi Islam dengarlah
Demi agama sadarlah 2x
Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian 3x
Menuju persatuan kalam Tuhan

Kalam Ilahi menuntut persatuan
Hanya iman tauhid dapat menyatukan
Untuk negara, bangsa dan keadilan
Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan.

Shalatullah salamullah 'ala thoha Rasulillah 
Shalatullah salamullah 'ala yasin Habibilillah

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar 2x

Pemuda pemudi Islam dengarlah
Demi Agama sadarlah 2x
Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian 3x
Menuju persatuan Kalam Tuhan

Kalam Ilahi menuntut persatuan
Hanya Iman Tauhid dapat menyatukan
Untuk negara, bangsa dan keadilan
Panggilan Jihad hidupkan, panggilan Jihad hidupkan.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar 2x

Panggilan Jihad hidupkan, panggilan Jihad hidupkan

No comments: