Wednesday, November 9, 2011

Cahaya di atas cahaya


Iman itu cahaya
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).
(QS. Al Baqarah (2) : 257)

Ilmu itu cahaya
“Ilmu itu bukanlah dengan membanyakkan riwayat, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati.”
(Imam Malik)

Muhammad adalah cahaya
"Sesungguhnya telah datang kepadamu (Muhammad) cahaya dari Allah dan kitab yg menerangkan.”
(QS. Al Maidah:15)

Al-Qur'an adalah cahaya
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an).
(QS. An Nisaa' [4]:174)

Malaikat berasal dari cahaya
"Malaikat telah diciptakan dari cahaya"
(HR. Muslim)

Tuhan itu Cahaya
One of the Great Names of Allāh is An-Nūr: (The Light).
(HR. Bukhori)

Manusia?
للهم اجعل في قلبي نورا، فيلسانى نورا، وفي سمعى نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتى نورا، وعن ىمىنى نورا، اللهم اعطنى
”Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di mataku, cahaya dari belakangku, cahaya dari mukaku, cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya”
( HR. Bukhari Muslim, shahih )

No comments: